ROGER C. CUNNINGHAM, LL.M.

Advokát (CZ) / Rechtsanwalt (DE) / Attorney at Law (DE, CZ)

Zástupci České republiky a Německa projednali problematiku peněžitých trestů

Dne 16. 3. 2016 se z iniciativy ČR uskutečnilo v Praze pracovní jednání mezi zástupci justice z České republiky a Spolkové republiky Německo, během něhož obě strany prodiskutovaly problematické otázky, se kterými se justiční orgány setkávají v praxi, a které v současné době brání bezproblémovému uznávání a výkonu rozhodnutí ukládajících peněžité sankce nebo jiná peněžitá plnění mezi oběma zeměmi.

Toto pracovní jednání navázalo na česko-německý praktický seminář zaměřený na vzájemnou spolupráci při uznávání a výkonu rozhodnutí na základě Rámcového rozhodnutí Rady 2005/214/SVV ze dne 24. února 2005 o uplatňování zásady vzájemného uznávání peněžitých trestů a pokut, jehož měli možnost se dne 30. 9. 2014 se v Berlíně zúčastnit zástupci české justice.
Během jednání byla prodiskutována problematika uznávání a výkonu rozhodnutí, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti osoby k náhradě nákladů řízení, dopady rozsudku Soudního dvora EU z 15. 10. 2015 ve věci C-216/14 Gavril Covaci na uznávání a výkon rozhodnutí německých orgánů ukládajících peněžité sankce nebo jiná peněžitá plnění na území České republiky a další praktické aspekty aplikace výše uvedeného rámcového rozhodnutí.

převzato z tiskového oddělení Ministerstva spravedlnosti ČR

Kontaktní formulář

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.