ROGER C. CUNNINGHAM, LL.M.

Advokát (CZ) / Rechtsanwalt (DE) / Attorney at Law (DE, CZ)

Novinky

Praní špinavých peněz z hrubé nedbalosti prostřednictvím tzv. balíčkových/finančních agentů

ROZSUDEK Z TRESTNÍHO PRÁVA – pramen: juris.de – Corinna Reckmann, jurisPR-StrafR 16/2016 Anm. 2 (OLG Karlsruhe, rozsudek ze dne 07. června 2016 – 2 (5) Ss 156/16, 2 (5) Ss 156/16 – AK 53/16 –, juris) (Reckmann, jurisPR-StrafR 16/2016 Anm. 2) Praní špinavých peněz z hrubé nedbalosti prostřednictvím tzv. balíčkových/finančních agentů OLG Karlsruhe 2. trestní senát, rozsudek […]

Více

Problematika náhradního mateřství v České republice

Zatímco v zemích jako je např. Rusko, Ukrajina, Indie, Jihoafrická republika, nebo v mnohých státech USA je náhradní mateřství (někdy též „surogátní mateřství“) právně neproblematické a v praxi často využívané, vyvstávají otázky ohledně možnosti náhradního mateřství v České republice. V současné době není náhradní mateřství v České republice explicitně dovoleno ani zakázáno. Jedinou zmínku o náhradním mateřství nalezneme v rámci právní úpravy […]

Více

Otcové nemusí platit za přítomnost u porodu

Ústavní soud dne 26.04.2016 vyhověl ústavní stížnosti, kterou podal otec, neboť nesouhlasil s tím, aby musel zdravotnickému zařízením zapaltit částku ve výši 500,- Kč jakožto paušální náhradu nákladů spojených s přítomností u porodu. Stěžovatel ústavní stížností brojil rovněž proti obecné praxi spočívající v nevpuštění otců na porodní sál bez předchozího zaplacení poplatku, což považoval za […]

Více

Zástupci České republiky a Německa projednali problematiku peněžitých trestů

Dne 16. 3. 2016 se z iniciativy ČR uskutečnilo v Praze pracovní jednání mezi zástupci justice z České republiky a Spolkové republiky Německo, během něhož obě strany prodiskutovaly problematické otázky, se kterými se justiční orgány setkávají v praxi, a které v současné době brání bezproblémovému uznávání a výkonu rozhodnutí ukládajících peněžité sankce nebo jiná peněžitá […]

Více

Kontaktní formulář

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat pomocí kontaktního formuláře níže.